ευχαριστώ

Ευχαριστώ την συναγωνίστρια
που χωρίς να το ξέρει με έβαλε σε αυτή την διαδικασία ξανα

Δεν υπάρχουν σχόλια: